Materi Pelatihan Kurikulum 2013 Gresik

Beberikut beberapa lampiran untuk pelatihan Guru MI Gresik yang dapat di download:

51- permendikbud_tahun2014_nomor103

52- permendikbud_tahun2014_nomor103_lampiran

53- Permendikbud Nomor 057 Tahun 2014

54- Lampiran I Permen Nomor 57 tahun 2014_a

55- Lampiran I Permen nomor 57 tahun 2014_b

Semoga bermanfaat.

Posted in Forum by syaifuddin. No Comments

UINSA “Psikologi Belajar PAI” D

KELOMPOK DISKUSI

Mata kuliah : Psikologi Belajar PAI (3 sks)
Kode : CD113050
Prodi : Pendidikan Agama Islam (PAI)
Ruang : E1.201
KELOMPOK
NIM NAMA MAHASISWA
 1
D71214027 ABDUL JABBAR NURUDDIN
D91214105 AHMAD BRAMIARTO
D71214037 FAUZIAH RAHAYU
D91214086 AYU MUFARICHAH
 2
D01214024 M. LUKMAN HAKIM
D71214032 BAKHTIYAR BAKHAQI ILMI
D71214038 FITRI FEBRIYANI
D91214088 DINKA ROSYITA DEWI
 3
D01214025 M.FAIZUD DARROINI
D71214033 BIMANTARA
D71214040 HANUM LUTFIATI SA’IDA
D91214091 IMROATUL AJIZAH
 4
D01214026 MAS MOH IMAM BASTOMI BSY
D71214036 FARID WIJAYANTO
D71214044 LISA INDRI NOVITA SARI
D91214099 RIZKA ARISTA SOFIYANA
 5
D71214054 ABD AZIIS ALMACHBUB
D71214048 REYNELDA PRAMITA
D91214102 SITI DEVI ANGGRAENI
 6
D71214055 ACHMAD BAKIR
D71214049 SITI AISYAH
D91214103 UCIK ASBITA
 7
D71214056 ACHMAD EDI URIPAN
D71214059 AMALIA MUFIDAH
D91214104 WAHYUNI ENDAH MAULIDIA
 8
D71214057 AHMAD FAJAR
D71214061 ELDA OCTAVIANA P
D91214108 FITRI ARDHIANA NUR
 9
D71214069 MOHAMMAD ALI RIDHO
D71214063 FIQIH NUR LAILI
D91214109 LAILIL FATMAWATI
 10
D71214079 SAM ADI RAMADHAN P A
D71214065 ISMUL LATIFAH
D91214116 NURUL MAWADDAH
 11
D91214092 IRFAN KUNCORO
D01214021 RODIATUL ADAWIYAH
D71214081 SUCI RAHMA SARI
 12
D91214095 MOH. FATKUR ROHMAN
D71214035 EKA PRASTIWI
D91214085 AYU LUTFIYATUL INSIAROH

Dokumen Pendukung:

1. Untuk mendaftar online peserta perkuliahan KLIK DI SINI

2. SAP dapat didownload dengan meng- KLIK DI SINI

.

Posted in Campus by syaifuddin. No Comments

UINSA “Psikologi Belajar PAI” C

KELOMPOK DISKUSI

Mata kuliah : Psikologi Belajar PAI (3 sks)
Kode : CD113050
Prodi : Pendidikan Agama Islam (PAI)
Ruang : E1.205
KELOMPOK
NIM NAMA MAHASISWA
 1
D01211004 AHMAD YUNUS
D71214072 MUHAMMAD AINUL YAQIN
D01214003 GALIH AFIF AZHARI
D71214051 SITI MAGHFIROH
 2
D01212077 MUKHAMAD HARIS AMRULLOH
D71214073 MUHAMMAD RIZAL
D01214005 HIKMATUD DINIYAH
D71214058 ALFI NUR MUFIDA
 3
D01212090 MUHAMMAD FATHANUDDIN ABROR
D71214074 MUKHAMAT FATKHURAMIN
D01214006 LAILATUL RAHDANIA
D71214064 HANADUDU NURMAIDA
 4
D01214009 MUHAMMAD SIROJUDDIN KIRAM
D71214077 REVI YOGA ALFIANSYAH
D01214007 LAILY FEBRIANI SAKINAH
D71214067 MIFTAKHUL JANNAH
 5
D01214014 MOCHAMMAD NUR HADI
D71214082 ZAKI OFTAVIAN CAHYO
D01214008 LATHIFAH INTEN MAHARDIKA
D71214080 SITI AMAROTUL I
 6
D01214016 MUHAMMAD IQBAL NASHRULLAH
D91214106 ALFIAN NUR KHOIRUDIN
D01214012 MASLAHATUN NISA
D91214090 FAIQOTUL ALIMAH
 7
D01214017 MUHAMMAD NUR ZAKI
D01214013 MAYANGSARI NIKMATUR RAHMI
D91214094 MASITOH DELLA ZENITAH KUSWANTORO
 8
D01214022 RYAN REYNALDY ARIEANTHO
D01214018 NAILI MUFARROHAH
D91214096 MUTIARA LAILATUR ROHMAH
 9
D01214023 SYAIFUR RAHMAN
D01214020 NURUL FAUZIYATUL IFFA
D91214107 FAUZIATUL IFFAH
 10
D71214060 DIKI NGGOZAINI
D71214034 CHOTAMUL LAILI INAYAH
D91214113 NAFI`A WILDA ZARKASI
 11
D71214070 MUCH SYARIFUDIN H
D71214043 LINDA KURNIA SARI
D91214115 NUR LAILATUL AZIZAH
 12
D71214071 MUHAMMAD AFIF HASBI
D71214047 NANDA IIN NURUN NI’MAH
D91214118 RIA PENTASARI

Dokumen Pendukung:

1. Untuk mendaftar online peserta perkuliahan KLIK DI SINI

2. SAP dapat didownload dengan meng- KLIK DI SINI

.

Posted in Campus by syaifuddin. No Comments

UINSA “Psikologi Agama” B

KELOMPOK DISKUSI

Mata kuliah : Psikologi Agama (2 sks)
Kode : CD113049
Prodi : Pendidikan Agama Islam (PAI)
Ruang : E1.201
KELOMPOK
NIM NAMA MAHASISWA
 1
D01214016 MUHAMMAD IQBAL NASHRULLAH
D91214089 EDMU YULFIZAR AS
D71214043 LINDA KURNIA SARI
D91214084 AKHUSTIN ROCHMAWATI
 2
D01214026 MAS MOH IMAM BASTOMI BSY
D91214092 IRFAN KUNCORO
D71214051 SITI MAGHFIROH
D91214087 DEVY EKA ANGELICA
 3
D71214027 ABDUL JABBAR NURUDDIN
D91214095 MOH. FATKUR ROHMAN
D71214053 ZAHROTUN NAFISAH
D91214090 FAIQOTUL ALIMAH
 4
D71214033 BIMANTARA
D91214105 AHMAD BRAMIARTO
D71214058 ALFI NUR MUFIDA
D91214097 NAVISAH AL AINIYAH
 5
D71214046 MOH. ABDUL MALIK
D91214112 MOKHAMMAD ASFIANI
D71214059 AMALIA MUFIDAH
D91214098 NILA ZULFA KHADIJAH
 6
D71214060 DIKI NGGOZAINI
D01214006 LAILATUL RAHDANIA
D71214062 ELOK LATIFAH
D91214103 UCIK ASBITA
 7
D71214064 HANADUDU NURMAIDA
D01214011 MARIFATUL CHIKMIYAH
D71214065 ISMUL LATIFAH
D91214113 NAFI`A WILDA ZARKASI
 8
D71214077 REVI YOGA ALFIANSYAH
D01214019 NOER ITA ANGGRAENI
D71214067 MIFTAKHUL JANNAH
D91214116 NURUL MAWADDAH
 9
D71214029 AINIE
D71214075 NIHAYATUZZAIIN
D91214117 QURROTA A`YUN VIA N
 10
D71214031 AQIDATUL IZZA
D71214076 NOVITA SARI
D91214118 RIA PENTASARI
 11
D01214001 ACHMAD LA ROIBAFIH
D71214034 CHOTAMUL LAILI INAYAH
D71214078 RIZKY WULANDARI
 12
D01214002 ADIB FAISOL IQBAL
D71214042 LAILATUL MUFARROHAH
D71214080 SITI AMAROTUL I

Dokumen Pendukung:

1. Untuk mendaftar online peserta perkuliahan KLIK DI SINI

2. SAP dapat didownload dengan meng- KLIK DI SINI

.

Posted in Campus by syaifuddin. No Comments

UINSA “Psikologi Agama” A

KELOMPOK DISKUSI

Mata kuliah : Psikologi Agama (2 sks)
Kode : CD113049
Prodi : Pendidikan Agama Islam (PAI)
Ruang : E1.201
KELOMPOK
NIM NAMA MAHASISWA
 1
D01214023 SYAIFUR RAHMAN
D71214072 MUHAMMAD AINUL YAQIN
D01214018 NAILI MUFARROHAH
D91214096 MUTIARA LAILATUR ROHMAH
 2
D01214024 M. LUKMAN HAKIM
D71214073 MUHAMMAD RIZAL
D01214020 NURUL FAUZIYATUL IFFA
D91214099 RIZKA ARISTA SOFIYANA
 3
D71214036 FARID WIJAYANTO
D71214074 MUKHAMAT FATKHURAMIN
D71214035 EKA PRASTIWI
D91214102 SITI DEVI ANGGRAENI
 4
D71214054 ABD AZIIS ALMACHBUB
D71214079 SAM ADI RAMADHAN P A
D71214039 FITRI HIDAYATI
D91214104 WAHYUNI ENDAH MAULIDIA
 5
D71214055 ACHMAD BAKIR
D71214082 ZAKI OFTAVIAN CAHYO
D71214047 NANDA IIN NURUN NI’MAH
D91214107 FAUZIATUL IFFAH
 6
D71214056 ACHMAD EDI URIPAN
D91214106 ALFIAN NUR KHOIRUDIN
D71214061 ELDA OCTAVIANA P
D91214108 FITRI ARDHIANA NUR
 7
D71214057 AHMAD FAJAR
D01214003 GALIH AFIF AZHARI
D71214081 SUCI RAHMA SARI
D91214115 NUR LAILATUL AZIZAH
 8
D71214063 FIQIH NUR LAILI
D01214005 HIKMATUD DINIYAH
D91214085 AYU LUTFIYATUL INSIAROH
D91214122 ROCHMATUN NAFI`AH
 9
D01214009 MUHAMMAD SIROJUDDIN KIRAM
D71214069 MOHAMMAD ALI RIDHO
D01214007 LAILY FEBRIANI SAKINAH
D91214086 AYU MUFARICHAH
 10
D01214014 MOCHAMMAD NUR HADI
D71214070 MUCH SYARIFUDIN H
D01214008 LATHIFAH INTEN MAHARDIKA
D91214088 DINKA ROSYITA DEWI
 11
D01214017 MUHAMMAD NUR ZAKI
D71214071 MUHAMMAD AFIF HASBI
D01214012 MASLAHATUN NISA
D91214091 IMROATUL AJIZAH
 12
D01214022 RYAN REYNALDY ARIEANTHO
D01214013 MAYANGSARI NIKMATUR RAHMI
D91214094 MASITOH DELLA ZENITAH KUSWANTORO

Dokumen Pendukung:

1. Untuk mendaftar online peserta perkuliahan KLIK DI SINI

2. SAP dapat didownload dengan meng- KLIK DI SINI

.

Posted in Campus by syaifuddin. No Comments